jbaranski

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Termomodernizację biurowca Administrator Sp. z o. o. w Piszu

Prezes Zarządu Administrator Sp. z o. o. w Piszu informuje, że w dniu 2 grudnia 2021 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00296226/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na Termomodernizację biurowca Administrator Sp. z o. o. w Piszu. Ogłoszenie opublikowane pd adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000296226%2F01 Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się pod linkiem http://www.administrator-pisz.pl/pliki/dokumentydoprzetargu.zip

Uchwały Rady Miejskiej w Piszu dotyczące odpadów komunalnych

Informujemy, że 25 listopada 2020 roku Rada Miejska w Piszu na XXIII Sesji podjęła uchwały dotyczące odpadów komunalnych w Gminie Pisz. Zasady te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Uchwały te to m. in.: 1. Uchwała Nr XXIII/242/20 Rady Miejskiej w Piszu w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i… Czytaj dalej Uchwały Rady Miejskiej w Piszu dotyczące odpadów komunalnych