Informacje dotyczące postępowania o udzieleniu zamówienia pn. „Termomodernizacja biurowca Administrator Sp. z o.o. w Piszu”

Administrator Sp. z o. . w Piszu  podaje informacje dotyczące otwarcia ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn. „Termomodernizacja biurowca Administrator Sp. z o.o. w Piszu”

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty