OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Termomodernizację biurowca Administrator Sp. z o. o. w Piszu

Prezes Zarządu Administrator Sp. z o. o. w Piszu informuje, że w dniu 3 stycznia 2022 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00325022/03 zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na Termomodernizację biurowca Administrator Sp. z o. o. w Piszu.

Ogłoszenie opublikowane pd adresem:

ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9cec0-c722-26f5-6d4f-580001229c74

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/409a6e95-ac8d-4b1a-bc5d-6aa94d243725