O NAS

rynekAdministrator Spółka z o. o. w Piszu,  wcześniej jako Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., powołana została uchwałą Nr XVI/126//99 Rady Miejskiej
w Piszu z dnia 17 grudnia 1999 roku.  Od 1 grudnia 2009 roku funkcjonuje pod aktualną nazwą.

Administrator jest jednoosobową Spółką Gminy Pisz z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie Aktu Notarialnego Rep. ?A? nr1632/2000
z 14 czerwca 2000 r.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina Pisz. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi ? 1 062 300,00 zł
i dzieli się na 10 623 udziałów po 100,00 zł każdy. Udziały są równe i niepodzielne.

Główne zadania Spółki to:
– zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
– prowadzenie działalności pomocniczej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach,
– niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.

Administrator zarządza:
– nieruchomościami wspólnymi 89 wspólnot mieszkaniowych,
– budynkami i lokalami stanowiącymi własność Gminy Pisz,
– zarządza oraz obsługuje cmentarze komunalne w Gminie Pisz,
– zarządza Domem Pogrzebowym w Piszu.

Administrator pomaga Wspólnotom w realizacji projektów unijnych związanych m.in. z rewitalizacją (ostatni projekt to rewitalizacja budynków przy ul. Wojska Polskiego 2 i przy Pl. I. Daszyńskiego 1) oraz z termomodernizacją.